Gizlilik Sözleşmesi

Üyelerimizin-Müşterilerimizin DevreMarketim.com.tr’ye (“Sitemiz”) üyeliği, verdiği bilgilerin gizliliği, korunması ile ilgili işlemleri ve Sitemiz’den satışlara ilişkin diğer hususlarda aşağıdaki cari esaslar benimsenmiştir.

 Sitemize girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre DevreMarketim Elektrik – Elektronik ve/veya ilgili Kart Kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısında alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşları’nca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı şifresi gibi bilgiler DevreMarketim Elektrik – Elektronik tarafından görülmez ve kaydedilmez).
 Müşterilerimizin Sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.
 Üyelerimize-Müşterilerimize ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir. Ayrıca üyelikleri ve/veya alışverişleri sırasında vermiş oldukları iletişim bilgileri ve diğer bilgiler Sitemize üyelik işlemlerinizin yapılması, güncellenmesi, muhtelif ürün/hizmetlerin DevreMarketim Elektrik – Elektronik. ve DevreMarketim Grup Şirketleri ile iş ortakları ve tedarikçileri tarafından verilebilmesi/satımı, ürün/hizmet ücret-masrafı tahsilatları ve çeşitli tanıtım-reklam, promosyon, iletişim, satış-pazarlama ve kartlandırma uygulamaları için süresiz olarak kayda alınabilir, DevreMarketim Elektrik – Elektronik ve belirtilen kuruluşlar nezdinde saklanabilir, işlenebilir, gerekli görülen hallerde-yerlerde paylaşılabilir ve kullanılabilir.
 Sitemizin diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir; Sitemizden reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan DevreMarketim Elektrik – Elektronik sorumlu değildir.
 Sitemizde yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda (DevreMarketim Elektrik – Elektronik ile anlaşmasına göre üçüncü sahıslara ait olanlar hariç) tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları DevreMarketim Elektrik – Elektronik’e aittir.
 Kullanılmamış olsa dahi Müşterilerimizin özel istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil) mallar, niteliği itibariyle iadeye elverişli olmayan veya çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar (bilhassa ve yine tüketici tarafından kullanılmamış dahi olsa ambalajı açılmış veya hasar görmüş vb.) ürünler iade alınmaz.
 DevreMarketim.com.tr üzerinden satın alınan ürünler için bu husustaki uygulama şartlarımız dahilinde para iadesi mümkün olan hallerde ürün iadesi DevreMarketim.com.tr ‘ye yapılmalıdır.
 İade edilecek ürünler için fatura ibraz etmek zorunludur.
 Sitemizden sadece Turkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine gönderim yapılmaktadır.
 Sitemizden alışverişlerinizde her işlem sırasında göreğiniz ilgili sipariş önbilgilendirme formu-satış sözleşmesi de geçerli olacaktır.
 Ek bilgi almak istediğiniz konularda Sitemizde belirtilen iletişim yolları ile DevreMarketim Elektrik – Elektronik’e danışabilirsiniz.

DevreMarketim Elektrik – Elektronik

Farnell – Yıldırım Elektronik’in İstanbul Bayisiyiz.

Farnell Siparişleriniz İçin [email protected]’a Mail Atabilirsiniz.

You have Successfully Subscribed!