Mesafeli Satış Sözleşmesi

SATICI:

Ünvanı: Devremarketim Elektrik Elektronik
Sahibi: Ali Erdem Önder
Adresi: İstanbul Lounge Sitesi Atakent Mah. İstanbul Cad. 219 Sok. No:18 B3 Blok Kat:14 D:58 Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul
Telefon: 0532 372 83 71
e-mail: [email protected]

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1) Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve kısaca temel nitelikleri

Ödeme Şekli : Kredi Kartı Tek Çekim işlem (Aşağıdaki açıklamaları okuyunuz)

• Yukarıdaki bölümde bankanıza iletilecek sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır.
• Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.
• Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

Ürün Adı Adet Satış Bedeli
(KDV dahil toplam) Vadeli Satış Bedeli
(KDV dahil toplam)
Örnek Ürün 1 1 99,99 TL Vadesiz
Örnek Ürün 2 1 99,99 TL Vadesiz
Örnek Ürün 3 1 99,99 TL Vadesiz
Örnek Ürün 4 1 99,99 TL Vadesiz

2) SATICI, devremarketim.com elektronik sitesinde yayımlanan siparişinin tedarikçilere iletilmesi, ürünlerin temini, tedariki, gümrüklenmesi, paketlenmesi vb. gibi konularda kendi tedarikçileri ile ALICI arasında aracılık yapan bir aracı kurumdur. SATICI’nın tüm görev ve sorumlulukları siparişin geçilmesinden, ürünlere ait faturanın kesilerek ALICI’ya ürünlerin kargolanmasına kadar geçen süre içerisinde bulunmaktadır. Ürünler ALICI’ya sorunsuz olarak kargolandıktan sonra SATICI üzerine düşen bütün sorumlulukları tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilir.

3)Paketleme, kargo ve teslim masrafları Alıcı tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti kargo şirketi tarafından belirlenmekte olup, kargo fiyatı ön ödemeli olarak gönderilecekse sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir. Teslimat , anlaşmalı kargo şirketleri aracılığı ile, Alıcı’nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Firmamız edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Firmamıza geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de Alıcı’ya aittir.

4) Ürün sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde teslim edilecektir. Ürününün kargoya teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk firmamıza aittir.

5) “Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin siparişin firmamıza iletildiği veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren üç gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.” 3 günlük süre sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. İş bu, “Ön Bilgilendirme Formunda” ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin, 3 günlük cayma hakkı süresi, söz konusu siparişin firmamıza iletildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanıldığına dair irade beyanının bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir. Bu 3 günlük sürenin sonunda ürünler tedarikçilere sipariş geçilerek temin edileceğinden dolayı Alıcı malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden caymak istese dahi Firmamız edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.

6) Sipariş vermek için kullandığınız internet sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak tüketicilere ilave bir maliyet yüklenmemektedir.

7) İş bu “Bilgilendirme Formunda” belirtilen fiyat dâhil tüm taahhütlerin geçerlik süresi 30 gündür.

8) Sürekli veya dönemsel olarak ifa edilen ürün olarak, satışa arz ettiğimiz ürünümüz yoktur.

9) Belirsiz süreli veya süresi bir yıldan fazla olarak satışa arz ettiğimiz ürünlerle ilgili olarak herhangi bir satış şeklimiz bulunmamaktadır.

SATICI:

Ünvanı: Devremarketim Elektrik Elektronik
Sahibi: Ali Erdem Önder
Adresi: İstanbul Lounge Sitesi Atakent Mah. İstanbul Cad. 219 Sok. No:18 B3 Blok Kat:14 D:58 Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul
Telefon: 0532 372 83 71
e-mail: [email protected]

ALICI:

Adı/soyadı/Ünvanı: —
Adresi: —
Telefon: —
Email: —

ALICI:

Tarih : —

________________________________________
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI:

Ünvanı: Devremarketim Elektrik Elektronik
Sahibi: Ali Erdem Önder
Adresi: İstanbul Lounge Sitesi Atakent Mah. İstanbul Cad. 219 Sok. No:18 B3 Blok Kat:14 D:58 Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul
Telefon: 0532 372 83 71
e-mail: [email protected]

1.2- ALICI:

Adı/soyadı/Ünvanı: —-
Adresi : —-
Telefon: —-
Email: —–

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.devremarketim.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışına aracılık ettiği ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

SATICI, devremarketim.com elektronik sitesinde yayımlanan siparişinin tedarikçilere iletilmesi, ürünlerin temini, tedariki, gümrüklenmesi, paketlenmesi vb. gibi konularda kendi tedarikçileri ile ALICI arasında aracılık yapan bir aracı kurumdur. SATICI’nın tüm görev ve sorumlulukları siparişin geçilmesinden, ürünlere ait faturanın kesilerek ALICI’ya ürünlerin kargolanmasına kadar geçen süre içerisinde bulunmaktadır. Ürünler ALICI’ya sorunsuz olarak kargolandıktan sonra SATICI üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirmiş kabul edilir.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

3.1- Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Vergiler Dahil Satış Bedeli (adet x birim fiyat olarak) aşağıda belirtildiği gibidir.

Ürün Adı Adet Satış Bedeli
(KDV dahil toplam) Vadeli Satış Bedeli
(KDV dahil toplam)
Örnek Ürün 1 1 99,99 TL Vadesiz
Örnek Ürün 2 1 99,99 TL Vadesiz
Örnek Ürün 3 1 99,99 TL Vadesiz
Örnek Ürün 4 1 99,99 TL Vadesiz

3.2- Ödeme Şekli : Kredi Kartı 6 taksitli işlem (Aşağıdaki açıklamaları okuyunuz)

• Yukarıdaki bölümde bankanıza iletilecek sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır.
• Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.
• Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

3.3- Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İade Prosedürü:

A) KREDİ KARTINA İADE PROSEDÜRÜ

Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi durumlarında, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda DEVREMARKETİM, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz.Üye iş yeri yani DEVREMARKETİM,bir iade işlemi söz konusu olduğunda 7 iş günü içerisinde ilgili yazılım aracılığı ile bankaya iadesini yapacak olup kredi kartına iade , DEVREMARKETİM Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra ,Banka tarafından bankanın kendi prosedürü gereğince yapılacaktır.

Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüdü eder.

B) HAVALE/EFT ÖDEME SEÇENEKLERİNDE İADE PROSEDÜRÜ

Havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade Tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek,Tüketicinin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve /EFT şeklinde yapılacaktır.

3.4- Teslimat Şekli ve Adresi :
Teslimat Adresi : —-
Teslim Edilecek Kişi: —-
Fatura Adresi : —-

Teslimat kargo şirketi aracılığı ile Alıcının yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

Kargo ücreti kargo şirketi tarafından belirlenmekte olup, kargo fiyatı ön ödemeli olarak gönderilecekse sipariş toplam tutarına eklenmekte ve müşteri tarafından ödenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, www.devremarketim.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2- SATICI, devremarketim.com elektronik sitesinde yayımlanan siparişinin tedarikçilere iletilmesi, ürünlerin temini, tedariki, gümrüklenmesi, paketlenmesi vb. gibi konularda kendi tedarikçileri ile ALICI arasında aracılık yapan bir aracı kurumdur. SATICI’nın tüm görev ve sorumlulukları siparişin geçilmesinden, ürünlere ait faturanın kesilerek ALICI’ya ürünlerin kargolanmasına kadar geçen süre içerisinde bulunmaktadır. Ürünler ALICI’ya sorunsuz olarak kargolandıktan sonra SATICI üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirmiş kabul edilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.4- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.5- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.6- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.7- Ürünün siparişinin SATICI’ya iletilmesinden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ürünlerin siparişinin SATICI’ya iletilmesinden 3 gün içinde SATICI’ya siparişin iptal edildiğini bildirmesi, ürünler ALICI’ya teslim edilmişse ürünlerin 3 gün içerisinde geri gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.
4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden garanti şartları içinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için SATICI’ya bilgi verilmesi durumunda SATICI ürünlerin tedarik edildiği firma ile irtibata geçerek ilgili bilgileri ALICI’ya iletmekle yükümlüdür. Tüm ürünlerin tamir/iade/değiştirilmesi işlemleri ile ilgili tedarikçi firma sorumludur. ALICI, SATICININ tedarikçi firma ile ürünlerin satışında aracılık etmek dışında bir sorumluluğunun olmadığını peşinen kabul eder. Ürünlerin teknik servise veya tedarikçiye gönderilmesi gerektiği durumda kargo giderleri ALICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

SATICI, devremarketim.com elektronik sitesinde yayımlanan siparişinin tedarikçilere iletilmesi, ürünlerin temini, tedariki, gümrüklenmesi, paketlenmesi vb. gibi konularda kendi tedarikçileri ile ALICI arasında aracılık yapan bir aracı kurumdur. SATICI’nın tüm görev ve sorumlulukları siparişin geçilmesinden, ürünlere ait faturanın kesilerek ALICI’ya ürünlerin kargolanmasına kadar geçen süre içerisinde bulunmaktadır. Ürünler ALICI’ya sorunsuz olarak kargolandıktan sonra SATICI üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirmiş kabul edilir.

ALICI, sözleşme konusu ürünün siparişinin SATICI’ya iletilmesinden itibaren 3 gün içinde SATICI’ya bildirmek şartıyla cayma hakkına sahiptir. Tüketicinin cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Sipariş edilen ürünler ALICI’ya üç günlük cayma süresi içerisinde gönderilmişse cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünün siparişinin SATICI’ya iletilmesinden veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren üç gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

Cayma Hakkının kullanılabileceği bu 3 günlük sürenin sonunda ürünler tedarikçilere sipariş geçilerek temin edileceğinden dolayı ALICI malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden caymak istese dahi Firmamız edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecek, herhangi bir iptal veya para iadesi yapılmayacaktır.

385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz faturanın tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

Ancak, KKTC ve yurt dışı gönderilerinde Müşterilerimiz gümrükte almış olduğu ürünlere ait tüm ücretleri ödemekle yükümlüdür. Gümrükten her ne şekilde olursa olsun teslim alınmayan ürünler için Müşterilerin cayma hakkı bulunmamaktadır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
-Taşınabilir Bilgisayar ve Masaüstü Bilgisayarlar (Orijinal işletim sistemi kurulduktan sonra yani bilgisayarın kurulumu yapıldıktan sonra iade alınmayacaktır.)
-Her türlü yazılım ve programlar
-DVD, VCD, CD ve kasetler
-Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)
-Elektronik komponentler
-Telefon kontör siparişleri
– Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler , tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, devre elemanları gibi hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünlerin iadesi mümkün değildir

MADDE 7- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu’nun 106-108.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini, ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

Devremarketim.com’un işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri,ulaşımın kesilmesi,yangın ,deprem,sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise , Bu tip durumlarda Alıcı,devremarketim.com un hiçbir sorumluluğu olmadığını,siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabileceğini kabul eder. ALICI’nın siparişi siparişin geçildiği tarihten itibaren 3 gün içerisinde iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içerisinde kendisine ödenir.(kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür ALICI tarafından kabul edilir) Bu 3 günlük cayma süresinden sonraki iptal taleplerinde herhangi bir iptal veya iade yapılmaz.

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI : DEVREMARKETİM Elektrik Elektronik

ALICI :

Tarih :

Farnell – Yıldırım Elektronik’in İstanbul Bayisiyiz.

Farnell Siparişleriniz İçin [email protected]’a Mail Atabilirsiniz.

You have Successfully Subscribed!